WHY DESIGN?

VARFÖR DESIGN?

EXCLUDE

UTESLUTA

Good design is about reducing.

Taking away.

Excluding what is not necessary.

Simplicity in thought, but also in execution.

Keeping  focus on the essential,

and ensuring every detail follows the overall concept.

 

For me, ”exclude” is also relevant for the actual design.

To deliberately use surfaces, colours and the choice of materials,

in order to lead the user to experience what is important.

Clarity through simplicity.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

God design handlar om att reducera.

Att skala av.

Att utesluta det onödiga.

Enkelhet i grundtanke, men också i genomförande.

Bibehålla fokus och konsekvent säkra

att varje detalj framhäver det övergripande syftet.

 

För mig tar “utesluta” sig även uttryck i den faktiska formgivningen.

Att med svepande ytor, materialval och färgsättning

leda blicken och upplevelsen till det väsentliga.

Tydlighet genom enkelhet.

INCLUDE

INNESLUTA

Good design understands how people experience the product.

Seeing the product and the brand from the outside.

Good design is about solving problems.

It is about how the products does what it is meant to.

How it works.

 

You need to identify who the user is,

furthermore you need to understand how they think.

Include the user experience early in the creative process.

 

What first seamed trivial may suddenly become important.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

God design handlar om att uppfatta hur användaren upplever produkten.

Se produkten och varumärket från utsidan och in.

God design handlar om att lösa problem.

Det handlar också om på vilket sätt produkten gör det den ska.

 

Man behöver identifiera vem användaren är,

men även försöka förstå hur han eller hon tänker.

Att innesluta användaren redan tidigt i processen.

 

Plötsligt kan helt andra saker bli viktiga.

CONCLUDE

SLUTA

We must stop excusing ourselves.

Stop considering that others are so much better.

Instead look towards our core strengths.

What makes us unique.

It could be a specific competence,

a method of production or market knowledge.

Good design is based on the uniqueness of the company,

the craftsmanship and the people.

 

Take the initiative.

Create products to be proud of.

Products that embodies a story.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Vi måste sluta be om ursäkt.

Sluta tro att andra är så mycket bättre.

Istället identifiera vad vi är bäst på.

Det som gör oss unika.

Det kan vara en specifik kompetens,

en produktionsmetod eller ett marknadssegment.

God design utgår från företaget, hantverket och människorna.

 

Ta initiativet.

Skapa produkter att vara stolt över.

Produkter som berättar.

INTRO   ABOUT   NEWS   PORTFOLIO   STUDIO   20X20   WHY   HOW   FILMS  CONTACT